Vaše účetnictví

Vedení účetnictví poskytuje zcela  nepostradatelné informace pro majitele firmy z hlediska jejího dalšího řízení a fungování. Klient  pravidelně obdrží reporty a informace o hospodářském výsledku své firmy v jednotlivých měsících, dále  salda neuhrazených faktur, jsou s ním řešeny průběžně všechny provozní problémy týkající se zaúčtování různých firemních mimořádných i běžných akcí. 
Našim klientům poskytujeme komplexní a včasný servis ohledně prvotní kontroly daňových dokladů, konzultace k správnosti zaúčtování jednotlivých dokladů, výstupů z účetnictví,  dále zajistíme komunikaci s úřady a včas upozorníme na  legislativní  změny. Zpracováváme doklady pro banky v případě uvěrů.
Vedením účetnictví Vám ušetříme nejen čas, který můžete věnovat svému podnikání, ale také mzdové náklady na zaměstnance a účetní software, který zpracovává účetní agendu.
Doklady k zaúčtování na základě předchozí domluvy vyzvedne náš pracovník jakýkoliv den v týdnu.
Pro zpracovávání účetnictví je třeba nám  dodat veškeré vydané faktury, přijaté faktury, příjmové pokladní doklady, výdajové pokladní doklady a bankovní výpisy, ale i zápisy z valných hromad a kopie různých smluv. Případné další dokumenty si již po osobní konzultaci s Vámi vyžádá náš pracovník.

 Vase-ucetnictvi.cz


VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

 • Kompletní zpracování podvojného účetnictví pro právnické i fyzické osoby
 • Vytvoření daňového přiznání z příjmů, DPH, silniční daně
 • Uzávěrky
 • Příprava podkladů pro audit a spolupráce při auditu
 • Vystavíme Vaše vydané faktury
 • Připravíme platební příkazy pro Vaši banku
 • Připravíme účetní doklady pro jednání s bankami a leasingovými společnostmi při jednáních o financování Vašeho podnikání
 • Pohlídáme důležité termíny

VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE

 • Kompletní zpracování daňové evidence
 • Vytvoření daňového přiznání z příjmů i ze závislé činnosti, DPH, silniční daně, pronájmu
 • Uzávěrky
 • Vystavíme Vaše vydané faktury
 • Připravíme platební příkazy pro Vaši banku
 • Připravíme účetní doklady pro jednání s bankami a leasingovými společnostmi na jednáních o financování Vašeho podnikání

MZDOVÁ AGENDA

 • Kompletní zpracování mezd Vašich zaměstnanců
 • Vytvoříme přehledy pro úřad
 • Na základě plné moci Vás zastoupíme při jednáních se správnou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, finančním úřadem, úřadem práce
 • Provedeme evidenci na úřadech, přihlášky a odhlášky zaměstnanců na správě sociálního zařízení a zdravotních pojišťovnách

Máte dotazy? Nevíte si rady? Kontaktujte nás, určitě vám poradíme.code www.vyroba-www.cz © 2010-2014 design tuc0